Elektrokomponenty pre dopravu

Výkonové elektrické systémy pre elektrické rušne

Ponúkame kompletný sortiment elektrických systémov pre nové a modernizované lokomotívy. Dodávame napájacie systémy pre osobné, nákladné a posunovacie lokomotívy s elektrickým aj diesel-elektrickým pohonom. Najvýznamnejšie projekty boli realizované na Slovensku, v Českej republike a Rusku.

Naše portfólio zahŕňa:

 • Pohony s jedným a viacerými systémami;
 • Trakčné a pomocné meniče
 • Menič elektrodynamickej brzdy pre modernizáciu lokomotív s jednosmernými sériovými motormi
 • Nabíjanie batérií
 • Príslušenstvo pre elektrické rušne
 • Trakčné vozidlové transformátory a trakčné tlmivky

Referencie

Hnacie dráhové vozidlo rady 361

Dvojsystémová lokomotíva 3 kV DC, 25 kV AC 50 Hz

Výrobca / modernizácia: Škoda /ŽOS Vrútky, a. s.

Operátor: ŽSSK

Datasheet na stiahnutie > TU.

Realizované projekty

Modernizácia jednosystémového vozidla na dvojsystémové vozidlo

Najvýraznejšou zmenou voči pôvodnému stavu vozidla je výmena trakčnej výzbroje a výmena riadiaceho systému. Zvýšenie úžitkových vlastností vozidla sa dosiahlo kompletnou výmenou trakčnej výzbroje a inštaláciou vozidlového trakčného transformátora.

Medzi najvýraznejšie prínosy modernizácie možno zaradiť:

 • Doplnenie trakčnej výzbroje o trakčný vozidlový transformátor a prispôsobenie výzbroje, umožnilo zmenu jednosystémovej lokomotívy na dvojsystémové, vozidlo, čo umožňuje jeho následné nasadenie na všetkých elektrifikovaných tratiach v strednej Európe;
 • použitie moderných polovodičových komponentov (IGBT, VN diódy) prináša niekoľkonásobné zníženie rozmerov, hmotnosti a elektrických strát elektrovýzbroje;
 • zvýšenie výkonu;
 • znížením hluku elektrovýzbroje a využitím ušetreného miesta v strojovni vozidla sa zlepšili aj ergonomické parametre vozidla pre rušňovodičov;
  nové funkcie elektrovýzbroje umožňujú núdzový dojazd vozidla s jednou motorovou skupinou, započítateľnosť EDB a rekuperáciu brzdnej energie do vlastnej spotreby;
 • modernizácia elektrovýzbroje predstavuje technicky a ekonomicky efektívny spôsob zlepšenia prevádzkových parametrov elektrických rušňov starších konštrukcií.
Hlavný impulzný menič JR 3000/3000-720

Trakčný usmerňovač UN 3000/1410

Menič budenia JR 3000/2x220-90

Trakčný transformátor T1T-4900-25/2x1700

Menič pre pomocné pohony rušňov JN3018

Hnacie dráhové vozidlo rady 365

Dvojsystémová lokomotíva 3 kV DC, 25 kV AC 50Hz

Výrobca/modernizácia: CZ LOKO, a. s.

Operátor: IDS Cargo, CER, CZ LOKO

Datasheet na stiahnutie > TU.

Realizované projekty

Úplná modernizácia vozidla

Úplná modernizácia trakčnej výzbroje a výmena riadiaceho systému, ktorej cieľom bolo podstatné zvýšenie úžitkových vlastností vozidla a predlženie jeho životnosti.

Medzi najvýraznejšie prínosy modernizácie možno zaradiť:

 • vozidlo po modernizácii spĺňa podmienky prevádzky podľa medzinárodných štandardov TSI LOC@PAS;
 • nový trakčný vozidlový transformátor umožnil zvýšenie výkonu rušňa na striedavom napájacom systéme na úroveň jednosmerného napájacieho systému;
 • výkonná zmiešaná rekuperačne – odporová elektrodynamická brzda na obidvoch napájacích systémoch s možnosťou vypnutia rekuperácie;
  redundancia hlavného aj pomocného meniča, umožňujúca v prípade poruchy plnohodnotnú jazdu na jeden podvozok alebo v záskokovom režime pomocného meniča plnohodnotnú jazdu celého vozidla;
 • pomocné pohony sú kompletne riešené s trojfázovými asynchrónnymi motormi;
 • modularita a unifikovanosť riešenia dovoľuje nasadeniee lektrokomponentov pre elektrické rušne do jednosmerných, striedavých, dvojsystémových elektrických rušňov, podľa požiadavky zákazníka.
Trakčný a pomocný menič

Chladiaca veža

Trakčný vozidlový transformátor a trakčné tlmivky

Hnacie dráhové vozidlo rady 350

Dvojsystémová lokomotíva 3 kV DC, 25 kV AC 50 Hz

Výrobca/modernizácia: ŠKODA

Operátor: ŽSSK

Datasheet na stiahnutie > TU.

Realizované projekty

Menič budenia pre elektrodynamickú brzdu

Centrálny zdroj energie pre napájanie elektrických zariadení v rušni

Hnacie dráhové vozidlo rady 131

Lokomotíva 3 kV DC

Výrobca/modernizácia: ŠKODA

Operátor: ŽSSK Cargo

Datasheet na stiahnutie > TU.

Realizované projekty

Menič budenia pre elektrodynamickú brzdu

Zdroj bezpečného napätia pre nabíjanie batérie a napájanie elektrovýzbroje

Hnacie dráhové vozidlo rady EP2K

Operátor: Ruské železnice

Datasheet na stiahnutie > TU.

Realizované projekty

Statický menič pre pomocné pohony rušňov