Kontakt

EVPÚ a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika

IČO: 31 562 507
IČ DPH: SK2020436066
Registrácia: OS Trenčín, oddiel Sa, vl.č. 197/R

Adresa pre zasielanie elektronických faktúr: posta@evpu.sk

Dozorná rada

Predseda dozornej rady

JUDr. Igor Vranka, LLM

Tel.: +421-42-44 09 102

Člen dozornej rady

Ivan Buday

Tel.: +421-42-44 09 102

Člen dozornej rady

Ing. Jozef Filip

Tel.: +421-42-44 09 120
Tel.: +421-42-44 09 244
E-mail: filip@evpu.sk

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva

Ing. Ondrej Marček

Tel.: +421-42-44 09 156
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: marcek@evpu.sk

Člen predstavenstva

Ing. Marek Franko, PhD.

Tel.: +421-42-44 09 261
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: franko@evpu.sk

Člen predstavenstva

Ing. Martin Hraško, PhD.

Tel.: +421-42-44 09 264
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: hrasko@evpu.sk

Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ

Ing. Michal Pavlík, riaditeľ

E-mail: pavlik@evpu.sk

Sekretariát

Tel.: +421-42-44 09 102
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: sekretariat@evpu.sk

Personálny útvar​

Ing. Eva Hašková, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 251
E-mail: haskova@evpu.sk

Obchodný útvar

Ing. Ondrej Marček, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 156
E-mail: marcek@evpu.sk

Výskum a vývoj

Ing. Marek Franko, PhD., riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 261
E-mail: franko@evpu.sk

Výrobný útvar

Ing. Tomáš Dubnička, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 130
E-mail: dubnicka@evpu.sk

Útvar SKTC

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD., riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 600
E-mail: markovic@evpu.sk

Servis

Servis

Tomáš Galbavý – vedúci servisu

Tel.: +421  903 461 012
E-mail: servis@evpu.sk