Kontakt

EVPÚ a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika

IČO: 31 562 507 IČ DPH: SK2020436066 Registrácia: OS Trenčín, oddiel Sa, vl.č. 197/R Adresa pre zasielanie elektronických faktúr:
posta (zavináč) evpu.sk

Vedenie spoločnosti

Kancelária generálneho riaditeľa

Ing. Michal Pavlík
Generálny riaditeľ

Kancelária generálneho riaditeľa - sekretariát

Tel.: +421-42-44 09 102
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: sekretariat (zavináč) evpu.sk

Obchodný úsek – obranný priemysel

Patrik Hlusek, MBA

Tel.: +421-42-44 09 260
E-mail: patrik.hlusek (zavináč) evpu.sk

Obchodný úsek – priemysel

Ing. Martin Hraško, PhD.

Tel.: +421-42-44 09 264
E-mail: martin.hrasko (zavináč) evpu.sk

Nákup a logistika

Ing. Peter Bednárik

Tel.: +421-42-44 09 232
E-mail: peter.bednarik (zavináč) evpu.sk

Personálny úsek

Ing. Eva Hašková

Tel.: +421 42 44 09 250
E-mail: pers (zavináč) evpu.sk

Servis

Tomáš Galbavý

Tel.: +421  903 461 012
E-mail: servis (zavináč) evpu.sk

SKTC-E

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.

Tel.: +421-42-44 09 600
E-mail: jaromir.markovic (zavináč) evpu.sk

SKTC-E - sekretariát

Tel.: +421-42-44 03 600
E-mail: sktc (zavináč) evpu.sk

SKTC-E – certifikácia výrobkov

Mgr. Michal Mišiak

Tel.: +421-42-44 03 519
Mobil: +421-911-996-695
E-mail: michal.misiak (zavináč) evpu.sk