EVPÚ a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika

IČO: 31 562 507
IČ DPH: SK2020436066
Registrácia: OS Trenčín, oddiel Sa, vl.č. 197/R

Adresa pre zasielanie elektronických faktúr: posta@evpu.sk

+421 42 44 09 111

marketing@evpu.sk

GPS súradnice S48° 56.185′ V 018° 08.326′