Vytvárame budúcnosť

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav

Výroba, výskum a vývoj, servis a obchod v oblastiach elektrokomponentov pre dopravu, mechatronických systémov, prúdových zdrojov a systémov obranného priemyslu.

Elektrokomponenty pre dopravu

Statické výkonové meniče pre napájanie pomocných pohonov osobných vozňov, trakčné meniče a elektronika pre hnacie dráhové vozidlá a vozidlá MHD a statické meniče pre železničnú infraštruktúru sú dodávané s vlastným hardvérovým a softvérovým vybavením optimalizovaným pre splnenie požiadaviek zákazníka a plnenie príslušných medzinárodných noriem.

Všetky výrobky z produkcie EVPÚ sú založené na vlastnom vývoji s využitím najmodernejších polovodičových prvkov a materiálov.

Mechatronické systémy

Komponenty pre optoelektronické pozorovacie systémy, rad stabilizovaných a nestabilizovaných polohových dvojosových manipulátorov, kompletné optoelektronické pozorovacie systémy, prenositeľné optoelektronické systémy, mobilné optoelektronické systémy, stacionárne optoelektronické systémy na ochranu dôležitých objektov a oblastí.

Mechatronické systémy vyvíjané a vyrábané v EVPÚ, a. s., disponujú vysokou spoľahlivosťou, dlhou životnosťou a širokou možnosťou využitia v extrémne náročných poveternostných podmienkach.

Systémy obranného priemyslu

Produkcia pre obranné systémy je vyvíjaná, vyrábaná a testovaná v EVPÚ a. s. Diaľkovo ovládané zbraňové stanice sú gyroskopicky stabilizované a integrovateľné na kolesové a pásové vozidlá. Modulárne komponenty pre modernizáciu  obrnených bojových vozidiel, protileteckých systémov s voliteľným príslušenstvom, ochranou, konfigurovateľné podľa požiadaviek zákazníka.

Zariadenia pre obranný priemysel sú vyhotovené v súlade so štandardmi MIL a pre splnenie náročných požiadaviek zákazníka pre použitie v širokom spektre aplikácii.

Prúdové zdroje

Prúdové zdroje vyvíjané, vyrábané a testované v EVPÚ, a. s., predstavujú statické výkonové meniče, ktoré sú určené pre zabezpečenie časovo dlhodobo stabilnej dodávky elektrického prúdu vychyľovacích elektromagnetov a elektromagnetov zabezpečujúcich fokusáciu zväzku v transportnom systéme urýchľovačov nabitých častíc.

Realizované prúdové zdroje boli vyvinuté a vyrobené pre Spojený ústav jadrového výskumu, Dubna, Rusko a slúžia pre napájanie klasických elektromagnetov ako aj supravodivých elektromagnetov.

Separačná linka

Separačná linka pre triedenie zmesového komunálneho odpadu vyvinutá pre komplexné zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) so schopnosťou vyrábať tuhé alternatívne palivo (TAP, alebo RDF) pre následné využitie a separovať recyklovateľné zložky pre prinavrátenie týchto zložiek do procesu opätovného využitia.