Prúdové zdroje

vysoko presné prúdové zdroje

EVPÚ, a. s., vyvinulo a vyrobilo vysoko presné prúdové zdroje pre výskumné laboratória Spojeného ústavu jadrového výskumu, Dubna, Rusko na základe definovaných veľmi prísnych požiadaviek pre presnosť nastavenia a stabilitu výstupného prúdu alebo na základe definovanej časovo závislej charakteristiky prúdu. Tieto zdroje predstavujú statické výkonové meniče, ktoré sú určené pre zabezpečenie časovo a teplotne dlhodobo stabilnej dodávky (alebo cyklickej dynamickej dodávky) elektrického prúdu do vychyľovacích elektromagnetov a elektromagnetov zabezpečujúcich fokusáciu zväzku v transportnom systéme urýchľovačov nabitých častíc.

Popis produktu:

Návrh meničov pre statický režim činnosti je založený na spínaných zdrojoch s čiastočne digitálnym riadiacim systémom. Pre reguláciu výstupných parametrov využívajú len spínaný režim aktívnych polovodičových prvkov. Meniče sú vhodné pre stabilné napájanie magnetov v urýchľovačoch častíc. Výstupné parametre sú nastaviteľné pomocou klávesnice, alebo prostredníctvom vhodnej sériového komunikačného rozhrania (najčastejšie RS485). Rozlíšenie referenčných veličín je 14, alebo 16 bitov. Tieto prúdové zdroje môžu byť použité aj pre napájanie supravodivých magnetov, pričom obsahujú unikátnu ochranu pre zistenie straty supravodivosti záťažového magnetu so zabezpečením jeho bezpečnej demagnetizácie a odpojenia magnetu. Výstupný prúd môže byť reverzovaný pomocou mechanického, alebo motorického reverzora. Meniče sú navrhované so stabilitou výstupného prúdu do 100 ppm v závislosti od rôznych poruchových faktorov (zmena okolitej teploty, zmena teploty chladiaceho média, skoková zmena napájania, a ďalšie).

Zvláštnu skupinu prúdových zdrojov pre dynamický režim činnosti predstavujú zdroje s pulzujúcim výstupom, ktoré sú určené pre napájanie magnetov synchrotrónov. Tieto meniče zabezpečujú pravidelne opakovaný impulz prúdu s presne tvarovanou nábežnou a aj dobežnou hranou ako aj s vysokou dynamickou presnosťou. Energia, ktorá je odoberaná z magnetického obvodu počas jeho demagnetizácie je rekuperovaná. Sú vyvíjané dve platformy zdrojov s možnosťou rekuperácie energie.

Realizované prúdové zdroje z produkcie EVPÚ, a. s., pre napájanie magnetov pracujúcich pri laboratórnej teplote sú schopné dodávať prúd v rozsahu od 30 A do 2 500 A pri výkone od 400 W do 400 kW. Zdroje pre napájanie supravodivých magnetov majú výstupný prúd od 100 A do 15 000 A pri výkone od 1 kW do stovky kW-ov.

Ku každému návrhu je pristupované individuálne, pričom technické parametre jednotlivých zdrojov sú konzultované so zákazníkom vo všetkých etapách vývoja.