GDPR

Zodpovedná osoba – Ochrana osobných údajov

V zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontakt na Ing. Martina Hraška, PhD., ktorý vykonáva funkciu zodpovednej osoby.

 

Ing. Martin Hraško, PhD.

Tel.: +421-42-44 09 264
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: hrasko@evpu.sk