Valné zhromaždenie

Výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia akcionárov