O nás

Výskum a vývoj

Centrum výskumu a vývoja sa v rámci úzkej špecializácie snaží vytvárať pracovné skupiny adekvátne nárokom jednotlivých projektov. Zameriava sa na silné stránky svojich pracovníkov a podporuje ich. Na základe zadaných špecifikácií sa pre každý projekt určí samostatný pracovný tím. Požiadavky zákazníka podliehajú dôkladnej analýze a ich riešeniu sú venované všetky dostupné vedomosti z danej oblasti.

Naše vybavenie nám umožňuje vypracovávať analýzy systémom počítačovej simulácie (CAD, CAM). Aby sa vo fáze výskumu a vývoja predchádzalo technologickým chybám, všetka výrobná dokumentácia sa vypracúva v digitálnej forme, čím sa znižujú náklady. Každý projekt podlieha následnej archivácii.

Výroba

Vysoká produktivita našej spoločnosti spočíva vo vlastnej výrobe magnetických obvodov, štandardnej a povrchovej montáži plošných spojov (SMD), v konštrukčnom prevedení, konečnej montáži, v riadiacej a výkonovej elektronike a v skúškach hotových produktov. Sériová výroba je realizovaná najmä našimi dcérskymi spoločnosťami.

Skúšanie a certifikácia

Akreditované skúšobné a kalibračné laboratória pôsobia v rámci EVPÚ ako nezávislá a nestranná organizačná zložka Slovenské technické centrum – elektrotechnické (SKTC-E).

SKTC-E poskytuje služby v oblasti skúšania elektrotechnických výrobkov a je autorizovaná osoba SK-08 a notifikovaná osoba č. 1293 na certifikáciu stavebných výrobkov, E-27 na homologizáciu vybraných častí motorových vozidiel a NBÚ č.1/2018 na overovanie zhody technických zabezpečovacích prostriedkov.

Skúšky vykonáva v súlade s ISO/IEC normami a s požiadavkami armádnych obranných noriem NATO.

SKTC-E je zapojené do medzinárodných schém CCA, CCA-EMC a ENEC v rámci európskeho združenia ETICS.