Výkonové elektrické systémy pre vozidlá mestských dráh

ELEKTROKOMPONENTY PRE DOPRAVU

Vyšší inštalovaný výkon

Nižšia hmotnosť a tvar vhodnejší pre integráciu

Vysoká životnosť statických meničov

Zobrazovací, kontrolný a diagnostický systém

Modulárny systém

Popis produktu:

Pohony sú ovládané z riadiaceho systému vozidla cez CAN zbernicu. Samozrejmosťou je ovládanie vozidla zo zadného stanovišťa a prevádzka až troch spriahnutých vozidiel, ovládaných z jedného stanovišťa. Systém trakčných pohonov má niekoľko úrovní záložných režimov umožňujúcich núdzový dojazd pri poruche jednej trakčnej skupiny, prípadne riadiaceho systému, alebo niektorých ďalších komponentov elektrovýzbroje. Výzbroj sa nachádza v kontajneroch umiestnených na mieste pôvodných kontajnerov elektrovýzbroje.

Realizované projekty

Električka

 • Riadiaci a diagnostický systém vozidla;
 • Kontajner trakčných meničov obsahujúci vstupnú tlmivku, hlavné striedače, brzdový rezistor a ventilátory chladenia kontajnera;
 • Kontajner pomocných meničov obsahujúceho oddeľovací menič – stabilizátor, striedač pomocných pohonov a statický menič – nabíjačku;
 • Trakčný asynchrónny motor;
 • Pomocný menič obsahujúci oddeľovací menič – stabilizátor, striedač pomocných pohonov a statický menič – nabíjačku s implementovanou paralelnou spoluprácou (redundancia) viacerých meničov pre zabezpečenie spoľahlivosti dodávania elektrickej energie.

Elektrobus

 • Kontajner hlavného a pomocného meniča

Metro

 • Pomocný menič obsahujúci striedače pre napájanie pomocných
  pohonov a nabíjačku

Banský rušeň

 • Hlavný a pomocný menič

Infraštruktúra mestských dráh

 • Hlavný a pomocný menič