Infraštruktúra mestských dráh

ELEKTROKOMPONENTY PRE DOPRAVU

Popis produktu:

Menič napájacej stanice MNS1000 – podpora trolejovej napájacej siete v čase poklesu napätia tejto siete (pri rozbehu trolejbusov a pod.) z akumulátorovej batérie.

V čase „pokoja“ nasleduje nabíjanie akumulátorovej batérie. Menič podporuje využívanie rekuperačného brzdenia mestských vozidiel elektrickej trakcie (rekuperovanú energiu ukladá do akumulátorových batérií). Menič je navrhnutý ako automatický bezobslužný systém riadený nadradeným riadiacim systémom.

Prínosy pre zákazníka a ich kvantifikácia (priaznivejšia cena, zvýšenie kvality, zníženie výmenných alebo servisných
intervalov, úspora času, jednoduchšie použitie a iné.)

Zvýšenie kvality napätia v elektrifikovanej sieti mestských dráh. Zamedzenie výpadkov trolejbusov na podpätie v trolejbusovej sieti, podpora rekuperácie – uskladnenie energie v batériách. Zníženie nákladov na podporu trolejbusovej siete, budovaním novej výkonnejšej napájacej stanice (meniarne), zvýšenie pokrytia súčasnej napájacej stanice.