Elektronika pre vozidlá MHD

ELEKTROKOMPONENTY PRE DOPRAVU

Súčasným svetovým trendom v elektrickej trakcii je nasadenie striedavých trakčných pohonov, ktorých základnou prednosťou je použitie striedavého asynchrónneho motora, ktorý je výrobne jednoduchší, prevádzkovo spoľahlivejší a bezúdržbový. Nasadenie striedavých pohonov zníži energetickú náročnosť prevádzky električiek a trolejbusov o 40-60 %. Použitie striedavých pohonov umožňujú rekuperácie elektrickej energie s integrovanou elektrodynamickou brzdou.

Popis produktu:

Pohony sú ovládané z riadiaceho systému vozidla cez CAN zbernicu. Samozrejmosťou je ovládanie vozidla zo zadného stanovišťa a prevádzka až troch spriahnutých vozidiel, ovládaných z jedného stanovišťa. Systém trakčných pohonov má niekoľko úrovní záložných režimov umožňujúcich núdzový dojazd pri poruche jednej trakčnej skupiny, prípadne riadiaceho systému, alebo niektorých ďalších komponentov elektrovýzbroje. Výzbroj sa nachádza v kontajneroch umiestnených na mieste pôvodných kontajnerov elektrovýzbroje.

Realizované projekty:

  • Riadiaci a diagnostický systém vozidla;
  • Kontajnera trakčných meničov obsahujúci vstupnú tlmivku, hlavné striedače, brzdový rezistor a ventilátory chladenia kontajnera;
  • Kontajner pomocných meničov obsahujúceho oddeľovací menič-stabilizátor, striedač pomocných pohonov a statický menič – nabíjačku
  • Trakčný asynchrónny motor.

 

Spoločnosť EVPÚ, a. s., integrovala zariadenia pre modernizáciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy na Slovensku, Španielsku a v Taliansku, elektrobus v Českej republike.