Mechatronické systémy

Inteligentné dvojosové stabilizované manipulátory

Dvojosové stabilizované manipulátory MSR-01/ST, MST 02/ST a MSU 01/ST sú výnimočné gyroskopickou stabilizáciou pohybu v azimute aj v elevácii. Umožňujú vysoko presné pohyby a sú často používané pre optoelektronické aplikácie inštalované na vozidlá. Rada stabilizovaných manipulátorov EVPÚ je charakteristická i vysokou nosnosťou.

MST 02/ST

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Azimut: n x 360°
Elevácia: -60°až +60°
Nosnosť: 25 až 80 kg
Prevádzková teplota -32°C až +70°C

MSU 01/ST

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Azimut: n x 360°
Elevácia: -95°až +95°
Nosnosť: 25 až 40 kg
Prevádzková teplota: -32°C až +70°C

MSR-1/ST

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Azimut: n x 360°
Elevácia: -95°až +95°
Nosnosť: 2 x 25 kg + 100 kg
Prevádzková teplota: -32°C až +55°C