Elektrokomponenty pre dopravu

Elektronika pre osobné vozne

Polovodičové meniče, ktorých koncepcia je založená na najmodernejších technológiách výkonových polovodičových komponentov s implementáciou moderných riadiacich štruktúr vo forme mikropočítačových systémov.

Výhody statických výkonových meničov voči napájacím zariadeniam využívajúcim točivé elektrické stroje sú predovšetkým:

  • Zabezpečenie nepretržitého napájania elektrospotrebičov vo vozidle (palubnej siete, klimatizácie…) aj v prípade, že vozeň stojí v stanici;
  • Výstupné napätia statických meničov odpovedajú napätiam v štandardnej elektrickej sieti, čím cestujúci v osobných vozňoch získava možnosť využívať všetky bežné elektrické spotrebiče;
  • Vyšší inštalovaný výkon;
  • Vyššia účinnosť zdroja vyplývajúca zo spôsobu generovania elektrickej energie a tým úspora energie i prevádzkových nákladov;
  • Nižšia hmotnosť oproti rotačným generátorom a tvar vhodnejší pre integráciu do vozidla;
  • Vysoká životnosť statických meničov;
  • Naše zdroje sú modulárnej koncepcie, čo prináša výhody pri návrhu a prípadnom servise.

EVPÚ, a. s., má už stovky inštalovaných kusov statických výkonových meničov pre napájanie pomocných pohonov v osobných vozňoch, ale aj u vozidiel metra a vozidiel mestskej hromadnej dopravy a taktiež ponúka zdroje aj pre nákladné vagóny pre napájanie chladiarenských kontajnerov. Vozne s nainštalovaným statickým výkonovým meničov pre napájanie pomocných pohonov sú v plnej prevádzke na Slovensku, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore, Chorvátsku, Rakúsku, Nórsku, Rusku, Španielsku, Taliansku, Mexiku a v Indii.

Referencie

Viacsystémový modulárny pomocný menič, typ: JN 3014/400/24

Vstupné napätia:

  • 1000 V AC, 16 2/3 Hz; 1000 V AC, 50 Hz
  • 1500 V AC, 50 Hz; 1500 V DC
  • 3000 V AC, 50 Hz; 3000 V DC

Modulárna konštrukcia umožňuje, že toto zariadenie môže byť nakonfigurované pre pripojenie na všetky UIC napätia ako aj na 3000 V AC, 50 Hz pre stredoeurópske a východoeurópske železnice. Systém je navrhnutý na automatickú prevádzku pri zmene rôznych napäťových systémov.

Výstupy (podľa zákazníckej požiadavky):

Menič poskytuje napájanie pre motory kompresorov a ventilátorov klimatizačnej jednotky ako aj pre výhrevné telesá, nabíjanie batérie a napájanie ostatných elektrických spotrebičov v osobnom vozni.

  

Viacsystémový modulárny pomocný menič, typ: JN 3014M-12/400/24
Pomocný menič JN3014M-12/400/24 je multisystémový menič napájaný z priebežného vlakového vedenia, určený na medzinárodnú prevádzku na európskych železniciach. Výkon meniča (54 kW resp. 66 kVA) je dimenzovaný na inštaláciu do plne klimatizovaných osobných vozňov. Menič poskytuje napätie pre napájanie klimatizácie, ventilácie, menších striedavých spotrebičov a dobíjanie batérií. Nová koncepcia prináša zníženú výšku a objem skrine a časť vstupných obvodov je umiestnená priamo v hlavnej konštrukcii meniča. Spoľahlivosť meniča je zlepšená implementáciou núdzového režimu. Vstupné napájacie napätie 1 kV AC,16,67 Hz, 22 Hz, 50 Hz; 1,5 kV AC 50 Hz; 3 kV AC 50 Hz; 1,5 kV DC; 3 kV DC.

Využitie JN 3014M-12/400/24 v novobudovanom vozni Bmpeer

Viacsystémový modulárny pomocný menič pre reštauračné vozne, typ: JN 3027/400/24

Menič JN3027/400/24 je viacsystémový menič modulárnej koncepcie určený pre európske železnice, ktorý môže byť napájaný z priebežného vedenia vlaku rôznym trakčným napätím a frekvenciou. Menovité vstupné napätia pri ktorých menič pracuje sú v súlade s vyhláškou UIC 550 a naviac je schopný prevádzky aj na rozsahu 3 kV AC 50 Hz alebo 1 kV AC 50 Hz.

1 kV AC 16,67 Hz, 22 Hz, 50 Hz, 1.5 kV AC 50 Hz, 3 kV AC 50 Hz, 1,5 kV DC, 3 kV DC.

Celkový výkon meniča môže dosahovať až 100 kVA a preto je vhodný do všetkých vozňov, ktoré majú vyššie nároky na zásobovanie energiou, napríklad reštauračné vozne. Parametre jednotlivých výkonových modulov je však možné pružne prispôsobiť požiadavkám každého zákazníka. Menič má stavebnicovú koncepciu a požadované výstupy sa získajú inštalovaním vhodných výkonových modulov podľa požadovaného výkonu. V portfóliu firmy EVPÚ, a. s., sú nabíjače, jednofázové striedače a trojfázové striedače s rôznym výkonom.

Iný predstavitelia viacsystémového modulárneho statického výkonového meniča pre napájanie pomocných pohonov vozidla

Typ: JN3014M-11

Typ: JN3014M-12
Typ: JN3014M-14
Typ: JN3014M-18

Typ: JN3028

Určený pre nákladné vagóny pre napájanie chladiarenských kontajnerov

Typ: JN3028-1

Určený pre nákladné vagóny pre napájanie chladiarenských kontajnerov

Pomocný menič JN 3024/380(220) – Rusko
Iné zariadenia pre koľajové vozidlá
Diagnostická a zobrazovacia jednotka

Polovodičový menič konštantnej frekvencie, typ SK 2- 24/230

Zariadenie na premenu nízkeho jednosmerného napätia na sínusové napätie s konštantnou frekvenciou a s konštantným napätím 230 V / 50 Hz.

Sieťový stabilizátor SK1,5-3×400/230

Je určený na premenu trojfázového napájacieho napätia na jednofázové stabilizované napájacie napätie bez galvanického oddelenia.