Statické výkonové meniče pre napájanie pomocných pohonov

 • Rozsah vstupných napätí od 750 V DC do 3000 V DC
 • Rozsah výkonov od 3 kW do 120 kW
 • Modulárna konštrukcia
 • IGBT technológia
 • Diagnostický a komunikačný systém

Elektronika pre hnacie dráhové vozidlá a vozidlá MHD

 • Trakčné meniče
 • Statické výkonové meniče pre napájanie pomocných pohonov
 • Elektrodynamické brzdy
 • Riadiace systémy
 • Integrácia s trakčnými motormi
Statické meniče pre železničnú infraštruktúru
 • Zdroje pre ohrev výhybiek
 • Trakčné usmerňovače
 • Kompenzačné meniče pre železničnú infraštruktúru
 • Vysokonapäťové zdroje pre testovacie účely (Skúšobný zdroj vstup 3x400V)
 • Napájanie elektronických zabezpečovacích zariadení
Statické meniče pre infraštruktúru mestských dráh
 • Statický výkonový menič pre udržiavanie napätia siete s nabíjacou stanicou
 • Pomocný menič pre napájanie rôznych zaťaží z trolejovej siete