Elektronika pre osobné vozne

ELEKTROKOMPONENTY PRE DOPRAVU

Polovodičové meniče, ktorých koncepcia je založená na najmodernejších technológiách výkonových polovodičových komponentov s implementáciou moderných riadiacich štruktúr vo forme mikropočítačových systémov.

Popis produktu:

Výhody statických výkonových meničov voči napájacím zariadeniam využívajúcim točivé elektrické stroje sú predovšetkým:

  • Zabezpečenie nepretržitého napájania elektrospotrebičov vo vozidle (palubnej siete, klimatizácie…) aj v prípade, že vozeň stojí v stanici;
  • Výstupné napätia statických meničov odpovedajú napätiam v štandardnej elektrickej sieti, čím cestujúci v osobných vozňoch získava možnosť využívať všetky bežné elektrické spotrebiče;
  • Vyšší inštalovaný výkon;
  • Vyššia účinnosť zdroja vyplývajúca zo spôsobu generovania elektrickej energie a tým úspora energie i prevádzkových nákladov;
  • Nižšia hmotnosť oproti rotačným generátorom a tvar vhodnejší pre integráciu do vozidla;
  • Vysoká životnosť statických meničov;
  • Naše zdroje sú modulárnej koncepcie, čo prináša výhody pri návrhu a prípadnom servise.

 

EVPÚ, a. s., má už stovky inštalovaných kusov statických výkonových meničov pre napájanie pomocných pohonov v osobných vozňoch, ale aj u vozidiel metra a vozidiel mestskej hromadnej dopravy a taktiež ponúka zdroje aj pre nákladné vagóny pre napájanie chladiarenských kontajnerov. Vozne s nainštalovaným statickým výkonovým meničov pre napájanie pomocných pohonov sú v plnej prevádzke na Slovensku, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore, Chorvátsku, Rakúsku, Nórsku, Rusku, Španielsku, Taliansku, Mexiku a v Indii.