Produkcia

Prúdové zdroje

EVPÚ, a. s., vyvinulo a vyrobilo vysoko presné prúdové zdroje pre výskumné laboratória Spojeného ústavu jadrového výskumu, Dubna, Rusko na základe definovaných veľmi prísnych požiadaviek pre presnosť nastavenia a stabilitu výstupného prúdu alebo na základe definovanej časovo závislej charakteristiky prúdu. Tieto zdroje predstavujú statické výkonové meniče, ktoré sú určené pre zabezpečenie časovo a teplotne dlhodobo stabilnej dodávky (alebo cyklickej dynamickej dodávky) elektrického prúdu do vychyľovacích elektromagnetov a elektromagnetov zabezpečujúcich fokusáciu zväzku v transportnom systéme urýchľovačov nabitých častíc.

Návrh meničov pre statický režim činnosti je založený na spínaných zdrojoch s čiastočne digitálnym riadiacim systémom. Pre reguláciu výstupných parametrov využívajú len spínaný režim aktívnych polovodičových prvkov. Meniče sú vhodné pre stabilné napájanie magnetov v urýchľovačoch častíc. Výstupné parametre sú nastaviteľné pomocou klávesnice, alebo prostredníctvom vhodnej sériového komunikačného rozhrania (najčastejšie RS485). Rozlíšenie referenčných veličín je 14, alebo 16 bitov. Tieto prúdové zdroje môžu byť použité aj pre napájanie supravodivých magnetov, pričom obsahujú unikátnu ochranu pre zistenie straty supravodivosti záťažového magnetu so zabezpečením jeho bezpečnej demagnetizácie a odpojenia magnetu. Výstupný prúd môže byť reverzovaný pomocou mechanického, alebo motorického reverzora. Meniče sú navrhované so stabilitou výstupného prúdu do 100 ppm v závislosti od rôznych poruchových faktorov (zmena okolitej teploty, zmena teploty chladiaceho média, skoková zmena napájania, a ďalšie).

Zvláštnu skupinu prúdových zdrojov pre dynamický režim činnosti predstavujú zdroje s pulzujúcim výstupom, ktoré sú určené pre napájanie magnetov synchrotrónov. Tieto meniče zabezpečujú pravidelne opakovaný impulz prúdu s presne tvarovanou nábežnou a aj dobežnou hranou ako aj s vysokou dynamickou presnosťou. Energia, ktorá je odoberaná z magnetického obvodu počas jeho demagnetizácie je rekuperovaná. Sú vyvíjané dve platformy zdrojov s možnosťou rekuperácie energie.

Realizované prúdové zdroje z produkcie EVPÚ, a. s., pre napájanie magnetov pracujúcich pri laboratórnej teplote sú schopné dodávať prúd v rozsahu od 30 A do 2 500 A pri výkone od 400 W do 400 kW. Zdroje pre napájanie supravodivých magnetov majú výstupný prúd od 100 A do 15 000 A pri výkone od 1 kW do stovky kW-ov.

Ku každému návrhu je pristupované individuálne, pričom technické parametre jednotlivých zdrojov sú konzultované so zákazníkom vo všetkých etapách vývoja.

PS15000-25D

Vyvinutý pre dynamický režim prevádzky, so schopnosťou rekuperovať energiu do dc medziovodu.

Maximálny výstupný výkon: 375kW
Maximálny výstupný prúd: 15 000A
Maximálne výstupné napätie: 25V
Záťaž – indukčnosť: 0,1uH to 1mH
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 100ppm
Stabilita výstupného prúdu: 50 ÷200ppm
Dynamický režim di / dt (Lm = 0,5 mH): 40kA/s
Presnosť celkového dynamického výstupného prúdu: ±0.1% of Imax
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

PS 1200-160

Maximálny výstupný výkon: 192kW
Maximálny výstupný prúd: 1200A
Maximálne výstupné napätie: 160V
Záťaž – indukčnosť: 1,1mH
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 20ppm
Stabilita výstupného prúdu (8h): 100ppm
Stabilita výstupného prúdu v prechodových stavoch: 100ppm
Meranie prúdu s rozlíšením: 16 bit
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

PS 500-30MR

00 A, 30 V, (15 kW) Reverzibilný s motor-reverzorom

Maximálny výstupný výkon: 15kW
Maximálny výstupný prúd: 500A
Maximálne výstupné napätie: 30V
Záťaž – indukčnosť: 1mH to 99mH
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 20ppm
Stabilita výstupného prúdu (8h): 100ppm
Stabilita výstupného prúdu v prechodových stavoch: 100ppm
Meranie prúdu s rozlíšením: 16 bit
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

PS 15-30

Maximálny výstupný výkon: 450W
Maximálny výstupný prúd: 15A
Maximálne výstupné napätie: 30V
Záťaž – indukčnosť: 1mH to 99mH
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 50ppm
Stabilita výstupného prúdu (8h): 100ppm
Stabilita výstupného prúdu v prechodových stavoch: 5mA
Meranie prúdu s rozlíšením: 16 bit
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

PS 140-8

Maximálny výstupný výkon: 1120W
Maximálny výstupný prúd: 140A
Maximálne výstupné napätie: 8V
Záťaž – indukčnosť: 1mH to 99mH
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 100ppm
Stabilita výstupného prúdu (8h): 250ppm
Stabilita výstupného prúdu v prechodových stavoch: 50 to 200 ppm
Meranie prúdu s rozlíšením: 18 bit
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

PS 25-120M

Maximálny výstupný výkon: 3kW
Maximálny výstupný prúd: 25A
Maximálne výstupné napätie: 120V
Záťaž – indukčnosť: 1mH to 99mH
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 50ppm
Stabilita výstupného prúdu (8h): 100ppm
Stabilita výstupného prúdu v prechodových stavoch: 10mA
Meranie prúdu s rozlíšením:16 bit
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

PS 260-70D

Maximálny výstupný výkon: 18kW
Maximálny výstupný prúd: 260A
Maximálne výstupné napätie: 70V
Záťaž – Indukčnosť: 10mH
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 100ppm
Stabilita výstupného prúdu (8h): 250ppm
Presnosť celkového dynamického výstupného prúdu: ±0.2% of Imax
Dynamický režim di / dt: 1,5kA/s
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

Ďalšie typy prúdových zdrojov z našej produkcie

PS600-80D

Maximálny výstupný výkon: 48kW
Maximálny výstupný prúd: 600A
Maximálne výstupné napätie: 80V
Záťaž – indukčnosť: 0,1uH to 40mH
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 100ppm
Stabilita výstupného prúdu: 50 ÷100ppm
Dynamický režim di / dt (Lm = 0,5 mH): 600A/s
Presnosť celkového dynamického výstupného prúdu: ±0.1% of Imax
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

Vyvinutý pre dynamický režim prevádzky, so schopnosťou rekuperovať energiu do napájacej siete.

PS 1000-360M

Maximálny výstupný výkon: 360kW
Maximálny výstupný prúd: 1000A
Maximálne výstupné napätie: 360V
Záťaž – indukčnosť: 6H
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 20ppm
Stabilita výstupného prúdu (8h): 100ppm
Stabilita výstupného prúdu v prechodových stavoch: 100ppm
Meranie prúdu s rozlíšením: 20 bit
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

PS 500-120MR

Maximálny výstupný výkon: 60kW
Maximálny výstupný prúd: 500A
Maximálne výstupné napätie: 120V
Záťaž – Indukčnosť: 1,25H
Teplotný koeficient výstupného prúdu: 20ppm
Stabilita výstupného prúdu (8h): 100ppm
Stabilita výstupného prúdu v prechodových stavoch: 100ppm
Meranie prúdu s rozlíšením: 20 bit
Diaľkové ovládanie: RS485 (Profibus)

s motor-reverzorom

EVPÚ a. s. ponúka široké portfólio prúdových zdrojov vyvíjaných a vyrábaných podľa potrieb zákazníkov. Kontaktujte nás s vašimi požiadavkami.