doc. Ing. Jozef Buday, CSc.

* 19.3.1951 – † 27.2.2021

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že 27. februára 2021 nás navždy opustil docent Jozef Buday, generálny riaditeľ EVPÚ, a. s., výskumník, propagátor a budovateľ slovenského priemyselného výskumu a vývoja, na ktorého čele počas svojho aktívneho života stál, neúnavný spolupracovník a prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií.

Kondolenčná listina: kondolencie@evpu.sk

Zostáva v našich spomienkach.