Mechatronické systémy

Komponenty pre presné polohovacie zariadenia

Typová rada inteligentných servomeničov. Striedavý servomenič je zariadenie slúžiace pre napájanie synchrónneho servomotora s permanentnými magnetmi. Pomocou neho sa uskutočňuje polohovanie zariadení pripojených na hriadeľ motora, na ktorý možno pripojiť prevodovku. Presnosť polohovania je zabezpečená dvomi snímačmi, pričom jeden snímač – resolver sleduje polohu hriadeľa motora a druhý snímač (enkóder) sleduje polohu výstupného hriadeľa prevodovky, teda hnací hriadeľ poháňaného systému.

SMAC500

Napájacie napätie: 19V – 32VDC
Vstupný prúd:26A
Fázový prúd: 25A
Faktor preťaženia:1,2x
Výkon: 498VA
Ochrany:áno
Vstupy: absolútny snímač, snímač motora, teplotné snímače
Logické vstupy: 5x
Krytie:IP65
Konektory: MIL38999
Rozsah pracovnej teploty: -32°C do +55ºC
Rozsah skladovacej teploty: -40ºC do +70ºC
Normy: MIL-STD 810G, ČOS999902, EN 60146-1-1

SMAC2000
Napájacie napätie: 19V – 32VDC
Vstupný prúd:50A
Fázový prúd:130A
Faktor preťaženia:1,2x
Výkon: 2000VA
Ochrany:áno
Vstupy: absolútny snímač, snímač motora, teplotné snímače
Logické vstupy: 5x
Konektory: MIL38999
Krytie:IP65
Rozsah pracovnej teploty: -32°C do +55ºC
Rozsah skladovacej teploty: -40ºC do +70ºC
Normy: MIL-STD 810G, ČOS999902, EN 60146-1-1