Mechatronické systémy

Inteligentné dvojosové nestabilizované manipulátory

Typová rada dvojosových nestabilizovaných manipulátorov, určených pre platformu rotujúcu s vysokou presnosťou v azimute aj v elevácii. Vďaka ich vynikajúcim vlastnostiam sú často využívané vo finálnych aplikáciách pre pozorovacie a monitorovacie systémy, meracie účely a mnohé iné. Manipulátory z produkcie EVPÚ nachádzajú uplatnenie v aplikáciach na celom svete.

MST 01

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Azimut: n x 360°
Elevácia: -60° až +60°
Záťaž: 25 až 40 kg
Prevádzková teplota: -32°C až +70°C

MSU01/MSL01

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Azimut: n x 360°
Elevácia: -95° až +95°
Záťaž: 25 až 40 kg
Prevádzková teplota: -32°C až +70°C

MSO-2

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Azimut: n x 360°
Elevácia: -40° až +35°
Záťaž: 20 až 25 kg
Prevádzková teplota: -32°C až +70°C

MSM-2

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Azimut: n x 360°
Elevácia: -20° až +20°
Záťaž: 7,5 kg
Prevádzková teplota: -32°C až +70°C

MCM-1

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Azimut: n x 360°
Elevácia: -40° až +40°
Záťaž: 4 kg
Prevádzková teplota: -10°C až +60°C