Produkcia – Iné výrobky

Separačná linka pre triedenie zmesového komunálneho odpadu

Separačná linka pre zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu slúži na zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu úpravou a následným oddeľovaním jednotlivých zložiek odpadu.

Separačná linka umožňuje triediť nasledovné zložky: papier, plasty, kovy železné a neželezné.

Separačnú linku pre triedenie zmesového komunálneho odpadu tvoria:

 • Posuvná podlaha s roztrhávaním
 • Dopravníky
 • Balistický separátor
 • Triediaca kabína
 • Separátor kovov1 – magnetické kovy
 • Separátor kovov 2 – nemagnetické kovy
 • Drvič papiera a drvič plastov
 • Kontajnery
 • Rozvádzače s riadiacim systémom pre ovládanie a reguláciu jednotlivých častí

Ako to funguje

Potom, ako zvozové auto urobí okruh po meste a vyprázdni príslušné koše so zmesovým komunálnym odpadom, dovezie tento odpad k separačnej linke a odpad sa postupne nakladie na pásový dopravník – posuvná podlaha s roztrhávaním vriec.

V Balistickom separátore sa oddelí 2D, 3D frakcia a pod sitová frakcia(BIOODPAD), ktorá sa pomocou dopravníkov presunie do kontajnerov pre možné následné spracovanie.

Oddelené zložky prechádzajú popod feromagnetický dopravník, ktorý automaticky oddelí feromagnetické materiály, ktoré sa presunú do pripraveného kontajnera pre zhodnotenie.

2D a 3D frakcia odpadu sa v triediacej kabíne pracovníkmi linky priamo z pásu ručne potriedia na jednotlivé druhy odpadu (plast, papier, TETRAPACK, a PET ) a tie sa pomocou dopravníkov presunú na drvenie do drvičov na požadovanú frakciu. Následne sa vyrobené TAP presunie do skladov na to určených. Triedenie nemagnetických kovov prebieha automatizovane pred drvením vrátane dopravy do k tomu pripraveného kontajnera .

Popis jednotlivých častí linky

Posuvná podlaha s roztrhávaním:

 • Rozmery d š v: 19 x 2,1 x 2,1m
 • Maximálna hodinová kapacita: 7 000 kg/hod
 • Kapacita priestoru posuvnej podlahy: 55 m3

Balistický separátor:

 • Rozmer d š v: 6 x 2,8 x 5 m
 • Maximálna hodinová kapacita: 7 000 kg/hod
Separátor kovov 1 – magnetické kovy:

 • Rozmer d š v: 4 x 1,2 x 0,5 m
Separátor kovov 2 – nemagnetické kovy:

 • Rozmer d š v: 4 x 2,2 x 1 m

Triediaca kabína:

 • Rozmer d š v: 10 x 4,5 x 5,2 m
 • Maximálna hodinová kapacita: 3 000 kg/hod
 • Počet triediacich miest: 12 osôb
 • Nastaviteľná rýchlosť pohybu pásu
Drvič papiera a drvič plastov:

 • Rozmer d š v: 2,8 x 1,3 x 3,2 m
 • Maximálna hodinová kapacita: 2 000 kg/hod
 • Frakcia: max 50 mm
 • Váženie