Produkcia

Iné výrobky výkonovej elektrotechniky

Príklady iných výrobkov z produkcie EVPÚ, a. s.:

  • Meniče a zariadenia pre priemyselnú automatizáciu
  • Špeciálne výkonové transformátory a tlmivky
  • Momentové motory a manipulátory
Zdroj skúšobného vysokého napätia pre pomocné meniče JN400/3000

Zariadenie určené pre simuláciu napätí RIC podľa normy UIC 550. Používa sa pre skúšky pomocných meničov, výhrevných telies, vysokonapäťových voličov, vysokonapäťových stykačov a pod.
Vstup: Pretože je zariadenie navrhnuté pre použitie vo vnútorných priestoroch priemyselného podniku, je napájané zo štandardného napätia siete 3x400V, 50 Hz, ktoré je dostupné priamo v prevádzke alebo laboratóriu.

Výstup

Výstupné napätia sú v súlade s UIC normou, to znamená, že testované zariadenie je preverené pre medzinárodnú prevádzku:

  • 1000 V 16 2/3 alebo 50 Hz
  • 1500 V DC alebo 50 Hz
  • 3000 V DC alebo 50 Hz
Výkonový menič pre banský elektrický rušeň
Transformátory