Elektrokomponenty pre dopravu

Zariadenia pre infraštruktúru

Statické meniče pre železničnú infraštruktúru

  • Zdroje pre ohrev výhybiek
  • Trakčné usmerňovače
  • Kompenzačné meniče pre železničnú infraštruktúru
  • Vysokonapäťové zdroje pre testovacie účely (Skúšobný zdroj vstup 3x400V)

Napájanie elektronických zabezpečovacích zariadení

  • Statické meniče pre infraštruktúru mestských dráh
  • Statický výkonový menič pre udržiavanie napätia siete s nabíjacou stanicou
  • Pomocný menič pre napájanie rôznych zaťaží z trolejovej siete

50 kVA pomocný menič pre napájanie rôznych zaťaží z trolejovej siete
MNS1000 – Statický výkonový menič pre udržiavanie napätia siete mestskej hromadne dopravy s nabíjacou stanicou
Rozvádzač
Zdroj pre ohrev výhybiek JN 3015/2×230