O nás

Ocenenia

Za dlhé roky pôsobenia na trhu boli naše úspechy vo výskume ako aj kvalita našej práce a výrobkov ocenená mnohými štátnymi inštitúciami, organizáciami, domácimi aj zahraničnými univerzitami, obchodnými komorami aj obchodnými partnermi.

Pribinov Kríž I. triedy

Štátne vyznamenanie udelené doc. Ing. Jozefovi Budayovi, CSc. za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky, osobitne za zásluhy o zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyslu Slovenskej republiky v oblasti elektrotechniky.

Viac informácií …

1. miesto za technologickú inováciu

Technologický komplex pre spracovanie zmesového komunálneho odpadu

Viac informácií …

2. miesto za výrobkovú inováciu

Viacsystémový menič pre napájanie chladiarenských kontajnerov

Viac informácií …

Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB

Výrobky EVPÚ, a. s. opakovane získavajú Grand Prix ocenenia na výstavách IDEB.