Kontakty – Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ

Ing. Anna Budayová, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 166
E-mail: budayova@evpu.sk

Sekretariát

Tel.: +421-42-44 09 102
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: sekretariat@evpu.sk

Ekonomicko personálno právny útvar

Ing. Anna Budayová, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 166
E-mail: budayova@evpu.sk

Obchodný útvar

Ing. Ondrej Marček, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 156
E-mail: marcek@evpu.sk

Výskum a vývoj

Ing. Marek Franko, PhD., riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 261
E-mail: franko@evpu.sk

Nákup

Ing. Roman Fajth, vedúci nákupu
Tel.: +421-42-44 09 232
E-mail: fajth@evpu.sk

Výrobný útvar

Ing. Tomáš Dubnička, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 130
E-mail: dubnicka@evpu.sk

Útvar SKTC 101

Tel.: +421-42-44 09 600