Kontakty – Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ

doc. Ing. Jozef Buday, CSc.

Tel.: +421-42-44 09 102
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: buday@evpu.sk

Sekretariát

Tel.: +421-42-44 09 102
E-mail: sekretariat@evpu.sk

Ekonomicko personálno právny útvar

Ing. Anna Budayová, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 166
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: budayova@evpu.sk

Obchodný útvar

Ing. Ondrej Marček, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 156
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: marcek@evpu.sk

Výskum a vývoj výkonová elektrotechnika

Ing. Marek Franko, PhD., riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 261
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: franko@evpu.sk

Výskum a vývoj mechatronické systémy

Ing. Martin Hraško, PhD., riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 264
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: hrasko@evpu.sk

Výrobný útvar

Ing. Tomáš Dubnička, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 130
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: dubnicka@evpu.sk

Nákup a kooperácie

Ing. Roman Fajth, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 232
Fax: +421-42-44 31 145
E-mail: fajth@evpu.sk

Útvar SKTC 101

Ing. Marek Hudák, PhD., riaditeľ

Tel.: +421-42-44 03 600
Fax: +421-42-44 03 502
E-mail: hudak@evpu.sk