Kontakty – Obchodný útvar

Elektrokomponenty pre dopravu

Ing. Jozef Bariak, predaj

Tel.: +421 42 44 09 153
Fax: +421 42 44 31 145
E-mail: bariak@evpu.sk

Špeciálna elektronika

Ing. Norbert Mikler, predaj

Tel.: +421 42 44 09 133
Fax: +421 42 44 31 145
E-mail: mikler@evpu.sk

Marketing

Ing. Patrik Ferenc

Tel.: +421 42 44 09 234
Fax: +421 42 44 31 145
E-mail: ferenc@evpu.sk

Elektrokomponenty pre dopravu

Marian Hromka, predaj

Tel.: +421 42 44 09 163
Fax: +421 42 44 31 145
E-mail: hromka@evpu.sk

Elektrokomponenty pre dopravu

Ing. Michal Murgaš, predaj

Tel.: +421 42 44 09 163
Fax: +421 42 44 31 145
E-mail: murgas@evpu.sk