Kontakty – Obchodný útvar

Mechatronické systémy, systémy obranného priemyslu

Ing. Martin Hraško, PhD., zástupca riaditeľa

Tel.: +421-42-44 09 264
Mobil: +421 911 910061
E-mail: hrasko@evpu.sk

Výkonová elektronika, doprava, prúdové zdroje a iné výrobky

Ing. Marian Hromka, predaj

Tel.: +421 42 44 09 163
E-mail: hromka@evpu.sk

Marketing

E-mail: marketing@evpu.sk

Výskum a vývoj

Ing. Marek Franko, PhD.,

Tel.: +421-42-44 09 261
E-mail: franko@evpu.sk