Kontakty – Personálny útvar

Personálny útvar

Ing. Eva Hašková, riaditeľ

Tel: +421-42-44 09 251
E-mail: haskova@evpu.sk