Kontakty – Ekonomicko personálno právny útvar

Ekonomicko personálno právny útvar

Ing. Anna Budayová, riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 166
E-mail: budayova@evpu.sk