Kontakty – Dozorná rada

Predseda dozornej rady

JUDr. Igor Vranka, LLM

Tel.: +421-42-44 09 102

Člen dozornej rady

Július Hladký

Tel.: +421-42-44 09 125
Fax: +421-42-44 34 252
E-mail: hladky@evpu.sk

Člen dozornej rady

Ing. Jozef Filip

Tel.: +421-42-44 09 120
Tel.: +421-42-44 09 244
E-mail: filip@evpu.sk