DOZORNÁ RADA

Ing. Anna Budayová

Tel.:          +421-42-44 09 102
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    budayova@evpu.sk


Ing. Jozef Perďoch

Tel.:         +421-42-44 09 244
E-mail:    perdoch@evpu.sk


Ing. Miroslav Trepáč

Tel.:        +421-42-44 09 128
E-mail:   trepac@evpu.sk

 

 

CMS RoskaSoft